Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zaproszenie do udziału w grze terenowej "Zabawa Z mapą i książką"

Utworzono dnia 12.06.2019

Zgodę na udział w grze terenowej mojego dziecka "Zabawa z mapą i książką" należy wydrukować podpisać. Aby to zrobić kliknij na tekst (tutaj)

 

 

REGULAMIN

Gry terenowej „Zabawa z mapą i książką”
 

 1. PRZEPISY OGÓLNE

 

 1. Gra terenowa pod tytułem „ Zabawa z mapą i książką”, zwana dalej grą, odbędzie się dnia 21.06.2019 roku (piątek) w godz.14:00-17:00 (start - plac przy MOSiR, meta - MiGBP).
 2. Gra organizowana jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Nowej Sarzynie w ramach Gminnego Dnia Dziecka
 3. Gra odbędzie się na terenie miasta Nowa Sarzyna
 4. Gra jest otwarta dla wszystkich osób. Osoby które nie ukończyły 18-go rok życia mogą wziąć udział w Grze tylko za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 5. Uczestnicy Gry biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Udział w grze jest bezpłatny.
 6. Organizatorzy nie zapewniają opieki nad osobami niepełnoletnimi uczestniczącymi w grze.

 

 

 1. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Cel gry

 

- upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa poprzez poznanie swojego regionu;

- rozbudzanie zainteresowania sportem, ruchem, spędzaniem wolnego czasu na świeżym powietrzu, promowanie czytelnictwa, jako sposobu spędzania wolnego czasu;

- rozbudzenie poczucia przynależności do środowiska lokalnego i regionu;

- kształcenie umiejętności pracy w grupach.

 

 

 2. Drużyny

 

 1. W grze mogą wystartować drużyny koleżeńskie i rodzinne liczące max 4 osoby. Jeden uczestnik może być członkiem tylko jednej drużyny.

 

 1. Zgłaszając drużynę należy podać jej liczebność, nazwę drużyny oraz skład osobowy (imię i nazwisko każdego z członków drużyny).

 

 

3. Przebieg i zasady Gry.

 

Gra polega na odszukaniu 14 miejsc na terenie Nowej Sarzyny. W punktach tych będą czekały zadania do wykonania, które pozwolą na odkrycie hasła finałowego. Przez zdobycie bazy rozumiane jest dotarcie do niej i wykonanie przez drużynę zadania. Odgadnięte liczby należy wpisać do karty odpowiedzi. W kilku punktach konieczne będzie potwierdzenie zdobycia bazy pieczątką tam się znajdującą.

 

 

Drużyny startują w odstępach 3-5 minutowych, lub w przypadku większej liczby z kilku miejsc wyznaczonych przez organizatora. Kolejność startu wyłania losowanie przeprowadzone przez Organizatora. O kolejności startu członkowie drużyn dowiadują się w momencie zbiórki.

 1. Każda z drużyn zostanie wyposażona w:

- mapę,

- kartę zadań,

- kartę odpowiedzi.

 

 1. Drużyny mogą zdobywać bazy od 1-13 w dowolnej kolejności i w wyznaczonym czasie gry.
 2. Bazę 14 uczestnicy gry zdobywają na końcu gry.
 3. Grę należy ukończyć do godziny 17.00 . Po przekroczeniu w/w czasu drużyna zostaje zdyskwalifikowana i nie bierze udziału w losowaniu nagród.
 4. Całą trasę drużyna powinna pokonać razem, bez rozdzielania się.
 5. Po trasie Gry Drużyny poruszają się tylko pieszo. Nie można korzystać z samochodów, skuterów, rowerów i innych pojazdów.
 6. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Drużyna, której choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu zostanie automatycznie wykluczona z dalszej rozgrywki.
 7. Charakter imprezy powoduje, że Drużyny poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.

 

 

 

 1. PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie.
 2. Za szkody, które wynikną wobec uczestników i osób trzecich Organizator nie odpowiada.
 3. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania gry z ważnych przyczyn.

 

 

 

Uczestnicy gry muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w grze. Formularze zgód będą do pobrania na stronie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna i Biblioteki Publicznej lub w każdej bibliotece na terenie gminy. Rodzic może również wypełnić zgodę na miejscu przed rozpoczęciem Gry, formularze zgód będą dostępne w punkcie startowym.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 12

W poprzednim tygodniu: 115

W tym miesiącu: 221

W poprzednim miesiącu: 246

Wszystkich: 2292